Klub Zona

Program događanja u Zoni

U Klubu Zona održavaju se edukativna, informativna, kulturna i zabavna događanja namijenjena kvalitetnom provođenju slobodnog vremena mladih, njihovoj socijalizaciji, razvoju njihovih potencijala i poticanju na aktivno sudjelovanje u društvu.